top of page
logo

WAT DOEN WIJ ?

Sinds 1981 nam een groep enthousiaste Truienaren het op zich om een project te starten met als doel de Sint-Truidense taal levend en levendig te houden.
In de loop van de jaren ontstonden er activiteiten en tot op vandaag zijn dat:

 

 

 

Het opstellen en uitgeven van een SINTRÙINSE DIKSJÓNÈÈR

 

Dit moest een naslagwerk worden met specifieke Truiense woorden en gezegden die niet in het Algemeen Nederlands gebruikt werden ofwel in een andere betekenis gebruikt werden en omgekeerd.

 

Het zou zeker geen vertaalboek worden waarin bij elk woord in het AN een woord uit Et Sintrùins zou staan.

Daarom werd er ook een spraakkunst en spelling in opgenomen, waardoor het mogelijk is om elk AN-woord in het Sintrùins om te zetten en omgekeerd.

 

Het uitgeven van: Et BUKSKE

 

Dit project ontstond uit de vele vragen die het gezelschap kreeg van ongeduldige Truienaren die iets vroegen in afwachting van de realisatie van de Diksjónèèr.

 

Het is een mooie aanvulling geworden van streekverhalen, anekdotes, taalkronkels, ...

Er verschenen tot nu 11 bukskes die allemaal nog kunnen aangeschaft worden.

 

Het ADVISEREN

 

van Truienaren die graag een Sintrùinse tekst schrijven, die iets willen "vertalen", ... die met een vraagje zitten. 

 

Het Straattheater De Bòddelkèèr doet geregeld beroep op 't Neigemènneke voor hun teksten van de stukken die ze opvoeren in de streektaal.

Ook vanuit het stadsbestuur komen er vragen om hulp ihiermee.

 

Het leggen van CONTACTEN met andere groepen, verenigingen die ijveren voor het behoud van de streektaal.

Deze contacten zijn er in Sint-Truiden zelf, maar ook buiten de stadsgrenzen.

Er werden banden gelegd met Veldeke Bels Limburg om nauwere samenwerking mogelijk te maken.

Wij zijn de enige streek van Limburg die er niet bij aangesloten is, daar gaan we werk van maken.

 

Het aanwezig zijn op de SOCIALE MEDIA

 

Wij brengen de Truienaren graag op de hoogte van wat wij uitspoken en proberen zo een "gemeenschap" te maken voor informatie-uitwisseling met mensen die houden van het Sintrùins  en ons voeden om het verder door te geven.

de FACEBOOKPAGINA: https://www.facebook.com/neigemenneke/

de WEBSITE: https://www.neigemenneke.com en de NIEFSBRIEF

ACTIEPLAN 2022 - 2023

1.Buitenlandse Trùineers op wereldkaart plaatsen ze verspreiden het woord,
Hun verhalen publiceren, liefst over het  uitoefenen van een job, het starten van een bedrijf, het volgen van de liefde ... niet de bedoeling om Benidorm B ... in beeld te brengen, hun verhouding met de geboortestad, hun kinderen (bukske, niefsbrief, ...)
 
Resultaat oproep: 6 = 5 mannen + 1 vrouw = USA (3) + Canada (1) + Spanje (1) + India (1)

              

2.Geboorte van kinderen van Truiense koppels die hun kinderen in dialect beloven op te voeden
Bij aangifte verklaring publiceren bij 9Menneke Er zijn 500 geboortes per jaar.
We zoeken naar haalbare mogelijkheden om het Sintrùins te stimuleren vanaf de geboorte
3.Samenwerking met Truiense Verenigingen die een Dialectgezinde geestesgesteldheid hebben
met respect voor de eigenheid en met een gezamenlijk doel
we leggen die contacten via de Cultuurraad
 
4.Samenwerking van Truiense Dialectgezinde toneelgroepen Roxy, Bòddelkèèr, Bevingstoneel, Sinte Pieëter, Nief Sintrùin, ...
we leggen die contacten via de Cultuurraad
 
5.Dialectorganisaties over de stadsgrenzen – Veldeke Bels Limburg – oprichten groep Truierland (Walshoutem tot Herk-de-Stad)
Het Truierland maakt nu deel uit van Veldeke Bels(j) Limburg, afgekort VBL, en wordt er vertegenwoordigd door ’t Neigemènneke.
We zorgen voor het samenbrengen van mensen uit de gemeenten waar Truierlands gesproken wordt om de groep Truierland (Walshoutem tot Herk-de-Stad) meer gestalte te geven
 
6.Campagne opzetten, “Sintrùins Klàppe is SJIK”
  • Bladwijzers, Buttons, Balpennen, ...
Timing ondersteunend voor geplande acties
  • SINT-TRUIDENSE FEESTDAG
Dit initiatief wordt door een ruime groep binnen de Cultuurraad gunstig ontvangen. ’t Neigemènneke stuurt een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen met een oproep om een Truiense feestdag op te zetten.
 
7.Een community van ‘t NEIGEMÈNNEKE maken... groeiend via media
Groeiende interesse voor de facebook pagina en website mensen aantrekken als “groepsleden” op de website die toegang krijgen tot de werkgroepen
 in de media naar kanalen zoeken voor het kenbaar maken van onze vereniging
 
8.Maandelijks /trimestrieel (... een Niefsbrief?)
De NIEUWSBRIEF mag geen te hoge frequentie hebben om niet te vervelen, mag niet gebruikt worden om interessante artikelen voor het BUKSKE te “verklappen”, moet plezant ogen om te openen en aangenaam zijn om te lezen, geen lange artikels, tweetaligheid is belangrijk voor een groter lezerspubliek.
 
9.Bukske
Stand van zaken:
Overzicht van de Bukskes op inhoud en thema staan op de website: https://www.neigemenneke.com/et-bukske.
Het Bukske nr 11 is niettegenstaande de Corona-impact uiteindelijk toch gepubliceerd en is te koop. 
Toekomstige aanpak
            Rode draad:
Tweetaligheid bevordert de leesbaarheid, zelfs voor Truienaren
Gesproken taal invoeren in het algemeen, we zoeken naar mogelijkheden.
Er moet een link gelegd worden tussen “vroeger” en “nu” met getuigen van toen en nu
10.Adviesverlening:
We hebben frequente en nauwe contacten met mensen van de pers, met Carnaval verenigingen, met de stadsdiensten, met diverse mensen

 
11.Sintrùinse Diksjónèèr

We blijven op zoek naar taalkundige(n) om naar de toekomst dit project te kunnen ondersteunen
NIEUWE WOORDEN, op de website wordt de pagina waar mensen suggesties van ontbrekende, foute en nieuwe woorden kunnen geven, open gezet voor elke bezoeker aan de site https://www.neigemenneke.com/invoer-woorden
Veel vragen die wij binnen krijgen moeten we voorlopig in de koelkast plaatsen:
wij krijgen vaak vragen over waar er ergens een CURSUS kan gevolgd worden
uit scholen komen er vragen om “IETS” te organiseren rond dialect, een Truiens verhaal, dialectlessen, ...

 

 

 
heel wat goede wil,
heel wat goede invallen,
positieve "vibes" ...

et blèève grèllige joore

bottom of page