top of page

Intrèssante zoake

FACEBOOK_WEBSITES

FACEBOEK_WEBSITES

20201110 BDK Solidair eindejaar

Sint-Truidens Straattheater in het dialect.

De optredens vinden plaats gedurende de zomermaanden - meestal eerste helft juli en eerste helft augustus - met een eigen formule: we organiseren niet zelf maar wel de verenigingen waarvoor we optreden die hiermee een goed doel steunen. De toeschouwers brengen hun eigen stoeltje mee en we treden met voorkeur op in omgevingen die ons Sint-Truidens erfgoed in de kijker stellen. Het best gedijen wij in openlucht maar er is altijd een plan B bij slecht weer.

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kunt u er ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. (is voor het Sintrùins een ongecontroleerde site)

Leje kinne in dizze Facebookgroep berichte of foto's plaatse die van doon höbbe mit de Limburgse taal.

En ómdet 't Limburgs nogal get plaatselike trèkskes haet, moog det in idder dialec, of det noe Brees, Hessels, Mestreechs, Mezeiks, Remunjs, Venrods, Wieërts, Zitterds of maak neet oet wat veur angert g'r uch inne móndj numtj. (och SINTRÙINS)

Met behulp van deze website kunt u leren hoe u de diverse klanken van de Limburgse streektaal kunt schrijven.

De website bevat informatie en oefeningen voor het leren schrijven van Limburgse woorden als paol (‘paal’), sjaop (‘schaap’), väöl (‘veel’), träöt (‘toeter’), brandj (‘brand’), brögke (‘bruggen’) en zjwaor (‘zwaar’).

 

Deze website is een initiatief van de provinciale streektaalfunctionaris en de Raod veur 't Limburgs, in samenwerking met Veldeke-Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Limburg. (Nederland)

De schrijfwijze van de verschillende Limburgse klanken is gebaseerd op de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten.

Deze spelling is in 2003 ontwikkeld op verzoek van de Raod veur ’t Limburgs en is gebaseerd op de al langer bestaande Veldeke-spelling. De Spelling 2003 is toepasbaar op alle Limburgse dialecten.

App voor 't_limburgs_toetsenbord

24/06/2020

Goojendaag,

 

Gruuts prizzentere veer euze nui website limburgs.org.

Op de nuie website steit Swiftkey, 't Limbörgs toetsebord. 

Swiftkey is 'ne gratis app um gawwer Limbörgs te sjrieve. Microsoft en de Limbörgse Academie maakde 't Limbörgs toetsebord. 

Heimèt kint geer gemekeleker in eder Limbörgs dialek appe. Geer vint Swiftkey hei op euze website.

 

Op euze nuie website limburgs.org gief 't nog mie informatie.

Väöl plezeer mèt 't Limbörgs toetsebord!

 

Naomes de Limbörgse Academie,

Coen van Laer

Yuri Michielsen

Roel Tillij

24/06/2020 

Goedendag,

 

Trots presenteren wij onze nieuwe website limburgs.org.

Op de nieuwe website staat de Swiftkey, het Limburgse toetsenbord. 

De Swiftkey is een gratis app om sneller Limburgs te schrijven. Microsoft en de Limbörgse Academie produceerden het Limburgse toetsenbord. 

Hiermee kunt u gemakkelijker elk Limburgs dialect typen op uw mobieltje. U vindt Swiftkey hier op onze website

 

Op de nieuwe website limburgs.org staat nog meer informatie.

Veel plezier met het Limburgse toetsenbord!

 

Namens de Limbörgse Academie,

Coen van Laer

Yuri Michielsen

Roel Tillij

Veldeke Limburg is de provinciale koepel van 10 lokale kringen die over de hele provincie Nederlands Limburg verspreid zijn.

 

Elk van die kringen spant zich in om binnen zijn eigen stad of regio het plaatselijk dialect op de kaart te zetten. Dat doen ze door allerlei activiteiten te ontplooien, zoals dialect-cursussen, voorstellingen met cabaret of revue, excursies of wandelingen, dialect-avonden met sprekers of artiesten, het uitgeven van boeken in het dialect enzovoort.

Iedere kring heeft ook een eigen website die u kunt bezoeken voor meer informatie over wat zich in uw omgeving op dialectgebied afspeelt.

Veldeke Bels(j) Limburg is een vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd te 3640 Kinrooi, Belestraat 61 (gerechtelijk arrondissement Tongeren).

 

Veldeke Bels(j) Limburg is een kring of afdeling van Veldeke, dat zich bezighoudt met de dialecten in Limburg langs weerszijden van de Maas.

 

Als afdeling houdt Veldeke Bels(j) Limburg zich bezig met de dialecten in Belgisch Limburg.

•Veldeke vindt de dialectvariatie in Limburg een onontbeerlijk onderdeel van ons erfgoed. •Veldeke wil alle Limburgers samenbrengen die ijveren voor of gewoonweg geïnteresseerd zijn in hun dialect.

•Veldeke wil een overlegforum, een vraagbaak en een spreekbuis zijn voor alle Limburgse dialectliefhebbers.

Veldeke Bels(j) Limburg vind je ook op Facebook

voorstelling dialectloket univ Gent

Inwoners van het ene dorp spreken anders dan die van het andere, jongeren anders dan ouderen en Vlamingen van vreemde herkomst anders dan inheemse Vlamingen.

 

Nergens ter wereld hoor je zoveel talige variatie als in Vlaanderen! 

 

Dialectloket werd ontwikkeld door de dialectologen van de Universiteit Gent om die variatie in onze Nederlandse taal te illustreren.

Dialecten, tussentaal, Surinaams Nederlands, Afrikaans,… Alles komt aan bod in tal van informatieve teksten, digitale woordenboeken, honderden geluidsfragmenten, boeiende video’s en taalkaarten.

 

Begin in het dialectloket aan je eigen trektocht door het gevarieerde en boeiende taallandschap. Even de weg kwijt? Het tekst-, woord-, geluids- en beeldloket leiden je steeds weer naar een spoor vol nieuwe ontdekkingen!

Een stevige basis voor de dialectliefhebber.

banner van de website LIMBURG VERBAAL

Limburgse verhalen met tekst en klank in de taal van de gemeente, heerlijk!

BOEKEN
Abeelding van de Sintrùinse Diksjónèèr
Afbeelding van de Dictionnaire populaire de Wallon Liégeois 2004

Belgisch-Limburgs. (Taal in stad en land)

Belemans, R. en R. Keulen (2004), Belgisch-Limburgs. (Taal in stad en land). Tielt: Lannoo.

Afbeelding van de omslag Taal in Stad en Land - Rob Belemans en Ronny Keulen
Afbeelding Inhoudsopgave Dialecten in Belgisch Limburg ©

BOEKEN

Den Diksjónèèr presenteert u op 403 pagina’s een unieke verzameling van dialectwoorden met hun vertaling in het Algemeen Nederlands en met uitdrukkingen waarin ze gebruikt worden.

 

Hierdoor is dit project méér dan een gewoon woordenboek.

't Neigemènneke, Sint-Truiden 1995, herdruk 2019, herdruk 2020

J. Leenen, Dialecten in Belgisch Limburg (Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Nr. 63). Hasselt 1991

par Simon Stasse; Comprenant : - Un dictionnaire wallon-français. - Un lexique Français-wallon. - Des tableaux de conjugaison.; édité par le comité de la Société Royale Littéraire La Wallonne 2004

Jacques Van Keymeulen gepubliceerd in   TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS:

22STE JAARGANG (2015) 1STE UITGAWE

Afbeelding van eerste pagina Het "Vlaams", een taal of een misverstand? Jacques van Keymeulen

Jac. van Ginneken en H.J. Endepols, De regenboogkleuren van Nederlands taal. L.C.G. Malmberg, Nijmegen 1917

Afbeelding voorblad Regenboogkleuren van de Nederlandse taal. Dr Jacques Van Ginneken en dr J. Endepols

PERS

PERS
logo
Businesswoman with Mask
Persmededelingen

20/02/2021
Gouverneur JOS LANTMEETERS
aanvaardt om Beschermheer te zijn van Veldeke Bels(j) Limburg en van de Limburgse taal./02/2021

GOUVERNEUR JOS LANTMEETERS WORDT BESCHERMHEER VAN DE LIMBURGSE STREEKTAAL

       21 februari 2021

 

Veldeke Bels(j) Limburg (VBL), de provinciale organisatie voor het gebruik en behoud van de Limburgse dialecten, maakt zich op om zijn 20-jarig bestaan te vieren. Als de coronacijfers het toelaten zullen er in de loop van het jaar verschillende festiviteiten plaatsvinden.
 
Zondag 21 februari, de Internationale Dag van de Moedertaal, wordt aangegrepen om een eerste keer naar buiten te komen met een gedenkwaardig gebeuren:
Gouverneur Jos Lantmeeters wordt in de adelstand verheven als Beschermheer van de Limburgse streektaal.
Hij kreeg het Genker dialect met de moederborst mee, heeft een warme band met zijn eerste taal en kan ze met grote vaardigheid hanteren.

Onze gouverneur stapt hiermee in de voetsporen van zijn ambtsgenoot aan de andere kant van de Maas, Theo Bovens. Deze verkreeg zijn eretitel in 2016 binnen het kader van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg, onze zustervereniging. Dat was voor de uitbraak van de coronacrisis, met een groots evenement. Wij moeten dat even uitstellen, maar zullen niet aarzelen om binnenkort deze nieuwe stap in de carrière van onze gouverneur met de nodige ceremoniële glans op te luisteren.

De Internationale Dag van de Moedertaal werd in het jaar 2000 voor het eerst op 21 februari gevierd. Hij werd in 1999 uitgeroepen door de UNESCO, en even later formeel erkend door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Van in het begin vroeg hij aandacht voor de linguïstische en culturele diversiteit, en wilde hij meertaligheid stimuleren. Sinds 2007 gaat er speciale aandacht naar het helpen overleven en het beschermen van alle talen gebruikt door de volkeren overal ter wereld.

De UNESCO geeft ook een “Atlas van bedreigde talen” uit, die geregeld een update krijgt. Hierin komen meer dan 6.000 talen aan bod, waarvan er 2.500 bedreigd zijn. Deze bedreigde talen worden opgedeeld in vijf categorieën van urgentie. Het Limburgs staat in de minst urgente categorie, die van de kwetsbare talen. Deze nog redelijk geruststellende plaats hebben we uiteraard te danken aan de situatie in Nederland, waar er veel geïnvesteerd wordt in de bescherming van de streektaal en ook aan het doorgeven van de taal aan de jongste generatie via het gezin, de kinderopvang, het onderwijs, sociale media, …

De UNESCO stelt dat de dood van een taal leidt tot het verdwijnen van verschillende vormen van cultureel erfgoed: orale expressies, verhalen, legenden, zelfs een achterliggend wereldbeeld. De Limburgse dialecten zijn erg rijk aan eigen woordenschat, grammaticale eigenaardigheden, spreekwoorden, … Ze vormen een goudmijn voor linguïstisch onderzoek en een dieper inzicht in de Germaanse talen.

Veldeke Bels(j) Limburg wil de cultuurexpressie in de brede verscheidenheid aan Limburgse dialecten aanmoedigen, zowel schriftelijk als op het podium. Daarnaast is het de bedoeling om de lokale taalvarianten in het landschap aanwezig te stellen via muurschilderingen, verzen op stoeptegels, uithangborden, tweetalige straatnaamborden enz. Zo krijgt de couleur locale ook een toeristische waarde. Maar natuurlijk is het actieve gebruik van de Limburgse dialecten in zo veel mogelijk sociale contexten cruciaal. Zo kan de streektaal zichzelf verrijken en aanpassen aan de maatschappelijke evoluties.

Vroeger leefde de opvatting dat het opvoeden van kinderen in het dialect zou leiden tot schoolachterstand en verlies van kansen op sociale promotie. Uit onderzoek (opgestart in Canada, maar uitvoerig herhaald in Nederland) blijkt het tegendeel: als een kind in verschillende taalregisters opgroeit (meertaligheid), dan zorgt dit voor neurale stimulering en vertraagt het zelfs de dementie.

Al hebben we in Belgisch-Limburg nog een hele achterstand in te halen ten opzichte van onze buren in Nederland, toch zien we de maatschappelijke status van de streektaal stijgen. Ja, stilaan wordt dialect spreken een teken van culturele ontwikkeling.

 

De provinciale werking van Veldeke Bels(j) Limburg smeedt een band tussen 7 lokale en regionale afdelingen: Veldeke Genk, Veldeke Hasselt, veldeke As, Veldeke Maasland, Veldeke Dommelland, Veldeke Lonerland en Veldeke Truierland. Daarnaast betrekt ze nog diverse andere dialectkringen bij haar werking. VBL geeft een kwartaaltijdschrift uit, en jaarlijks verschijnt er een scheurkalender met dialectspreuken, de Limburg-almenak.

 

 

Namens VBL,

Felix Bergers, voorzitter

089/35 64 20

felixbergers@hotmail.com

 

 

Namens VBL Truierland,

André Pictoel, voorzitter Neigemènneke

0473/593874

pictoel.andre@telenet.be

22 juli 2019
De Pers werd geïnformeerd over de uitgave van de SINTRÙINSE DIKSJÓNÈER
notitieboekje
9 juli 2020
De Pers werd geïnformeerd over de nieuwe samenstelling van het team en over het ACTIEPLAN 2020 - 2021
Koffie en Tijdschriften
foto HBVL persbericht Bukske 11

De Sint-Truidense kring voor dialect en volkskunde ’t Neigemènneke heeft het ’Bukske nummerou Èllef’ voorgesteld. Dat gebeurde in aanwezigheid van Faroek Özgünes, de befaamde gerechtsjournalist die opgroeide op de Middellaan op Nieuw-Sint-Truiden en perfect Sintrùins spreekt. In zijn speech riep voorzitter André Pictoel op tot actie. Hij riep de aanwezigen op om dialect te blijven spreken in winkels, de horeca,... Hij stelde ook voor dat er minstens één gemeenteraadszitting per jaar in het dialect wordt gehouden als ondersteuning van de streektaal. Het publiek steunde dit voorstel met een overweldigend applaus, en de aanwezige politici namen er nota van. jcr

Truineer 28/09/2020 een idee voor onder de kerstboom

afbeelding promo Diksjónèèr in Truineer

De Zondag 20/09/2020 Nieuw leven voor 't Neigemènneke

foto de Zondag bij interview André Pictoel 2020
afbeelding oud logo 't Neigemènneke

20190609 Frieschdagblad - Streektalen ontwikkelen zich door ze te appen (sociale media)   

Leonie Cornips geeft haar visie op de ontwikkeling van de streektalen

Persartikels

Persartikels
bottom of page