_edited_edited.png
WELKOM BIJ

't NEIGEMÈNNEKE

weudekes ingeeve
woordjes invoeren
20210501 sintrùins vur dummies.jpg
20201112 wèèt lid van 't neigemènneke 3.
20201117%20voorstellen%20bladwijzer_edit
 

 

 

 

 

FEE ZITTE TRUK IN DE BOEËT

 
 
 
 
Noo ieël zwoor momènte in et bestón vàn ’t Neigemènneke - fee woore op ene momènt nog be drèè minse-n uiver - is et e miroakel, da fee óech zoe e schoeë Bukske kóene presenteire deis joor en da fee truk be genóeg minse zén ver zoe iet te doen.
 
Nieve minse, nieve gedachte, àànder oeëge èn àànder oeëre èbbe tevuirr gezùrregt da et Bukske nummerou 11 iet ieëlegàns àànes gewòòde-n is dàn zèèn tieën vuirgèngers. Ma ’t Neigemènneke is en blif ene gróep vàn Trùineers dèè de importènse vàn et Sintrùins as èrrefgoet èn sertoe as streiktoal wille blèève-n in ieëre ààn.
 
As fee àmmòòl gèèn zoun èbbe da òòs toal blif leeve, dàn móete fee in de ieëste plàk zoevoul muigelèk Sintrùins klàppe.
 
Dóvuir móete fe bedieën ter vuir zùrrege da doo mieër Sintrùins geklàpt wét in sport-, obbie-, juigt-, ààdere- èn kultúrklups, …
 
Dàn móete fe Sintrùins klàppe in kaffeis èn restoroãs èn zeiker èè in Sintrùin no de wienkels gón dèè òòs verstón èn bediene in òòs toal.
 
Dàn zou doo in de kommúnekoase vàn minse op sosjoale medija, in de gróepe vàn of uiver Sintrùin, in de annoõskes zeiker e stùk in òòs toal stón.
 
Dàn zoun al de gezèlschàppe èn vereinigienge dùidelèke tieëkes móete geeve dóvan in un affisje, aatnuudigienge èn schrèèfsels.
 
Dàn zoun pastoeërs ter en ieërezoak vàn móete moake vur en Mis in et Sintrùins te doen.
 
Dàn zou de gemeinteroot intigge kirre per joor in et Sintrùins móete vergoadere, par ekzèmpel rònt Karnaval èn de Sintrùinse Fieëstag (dee ter nog nè is).
 
Dàn zou de stàt in al uir kommúnekoase mieër plak móete vuirzien ver òòs toal.
 
Naa zou dzje kóene deinke da fee àlles èn iederieën dee gieë Sintrùins klàpt as minder wèèt bezien. Niks is minder woor wànt och nief in Bukske nummerou 11 is, da àlles geschreive-n is in et Sintrùins èn in et AN en da gón fee zoe blèève doen in alles wa dzje van òòs leest.
 
Et Bukske, de Wèpsaajt, Feesbóek da èllept óech op de góeje wèg èn as dzjee doo och in miegót, weit dàn da et de gróetste innovoase is vàn de kommúnikoase uiver de sittewoase in èn vàn òòs stàt, moe dzjee on mie doet.

 
 
 
 
 
 

 

WIJ ZITTEN TERUG IN HET BOOTJE

 
 
 
 
Na een zware periode voor het voortbestaan van ’t Neigemènneke - wij waren op een bepaald ogenblik nog met 3, mag je het een mirakel noemen dat we je zo een mooi Bukske kunnen voorstellen dit jaar en dat we terug met voldoende mensen zijn om zo een project aan te kunnen.
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, andere ogen en andere oren hebben ertoe bijgedragen dat het Bukske nummer 11 iets helemaal anders geworden is dan zijn 10 voorgangers. ’t Neigemènneke is en blijft een goep van Truienaren die het belang van het Sintrùins als erfgoed en vooral als streektaal willen blijven ondersteunen.
Als wij er allemaal voor gaan om onze taal in leven te houden dan moeten wij vooral zelf Sintrùins spreken.
 
Daarom moeten we er samen voor zorgen dat er meer Sintrùins gesproken wordt in sport-, hobby-, jeugd-, senioren- en cultuurclubs, ….
 
Dan moeten we Sintrùins praten in café’s en restaurants en zeker lokaal winkelen daar waar ze ons verstaan en bedienen in onze taal.
 
Dan zou de communicatie van mensen op de sociale media, in de groepen van of over Sint-Truiden, in de berichten zeker een deel in onze taal moeten zijn.
 
Dan zouden alle gezelschappen en verenigingen duidelijke signalen moeten geven in hun affiches, uitnodigingen en berichten.
Dan zouden pastoors er een zaak van moeten maken om een Mis in het Sintrùins te doen.
Dan zou de gemeenteraad enkele keren per jaar in het Sintrùins moeten vergaderen, bijvoorbeeld rond Carnaval en de Sintruidense Feestdag (die er nog niet is).
 
Dan zou de stad in al haar communicatie meer ruimte moeten voorzien voor onze taal.
 
Je zou kunnen denken dat wij alles en iedereen die geen Sintrùins spreekt als minderwaardig beschouwen. Niets is minder waar want ook nieuw in dit Bukske is da alle teksten geschreven zijn in het Sintrùins en in het AN en dat we die lijn blijven volgen in alles wat je van ons leest.
 
Het Bukske, de Website, Faceboek helpt je op de goede weg en als je er ook in meegaat, weet dan dat je deel uitmaakt van de grootste innovatie van de communicatie over de situatie in en van onze stad.
Boottocht
 
 

FÒTTOUS
21 mei 2022  

BUKSKE nummerou 11

20220530 HBVL persbericht Bukske 11.jpg
 
 
15 mei 2021
15 mei 2021

Sintrùins klàppe is SJIK

press to zoom
niefsbrief 9 april 2021
niefsbrief 9 april 2021

Truierland Blog

press to zoom
nieuwsbrief 1 maart 2021
nieuwsbrief 1 maart 2021

Complimentendag Invoer Nieuwe Woorden

press to zoom
15 mei 2021
15 mei 2021

Sintrùins klàppe is SJIK

press to zoom
1/4

de niefsbrieve

de nieuwsbrieven

ABONNEREN op de Nieuwsbrief---->

Blijf geïnformeerd en krijg berichten toegestuurd.

interesse in ons nieuws,

even invullen

graag

LID worden van de Website -------->
Wil je graag lid worden?
een klein duwtje