top of page

ÒÒZE SÈRVIS
ONZE DIENSTVERLENING

JE EIGEN INBRENG
 

... vur weudekes te schrèève moe dzje van veingt da se in
de-n Diksjónèèr mùste stón

Invulformulier

... voor nieuwe of oude ontbrekende Sintrùinse woorden in de-n Diksjónèèr!

SPELLING
SPRAAKKUNST

De spelling helpt bij het lezen van een taal. De fonetische spelling is niet zo geschikt voor de doorsnee lezer.

Doovuir zén do ewa afsprooke gemokt zoe da de Sintrùins klàppende leezer et béste ene tèkst begrip.
 

Bij de spraakkunst vind je een beknopt overzicht van het Sint-Truidense taalsysteem .

S.T.A.S.
 

S.T.A.S. stie vur
SinTrùinse Aangepaste Spelling
 
As dzjee in de sòsjoale meedeja of in de gazétte of op affisje Sintrùins wilt gebrùike ...
Als je op sociale media, affiches, flyers je boodschap in het SINTRÙINS wil schrijven, ...


Dzje weit da dzje ene Sintrùinse Diksjónèèr kóent koeëpe ver óech te èllepe as dzje nè goet weit wèè da iet geschreive wét, ma
 
dzje kóent och oan òòs vrooge vur te èllepe.
bottom of page